Retailflux Flow

Optimaliser din kundestrøm!

Hvilken atferd har shopperen i din butikk, hvordan beveger de seg og hvilke områder i butikken blir ikke besøkt? Våre analyser viser at shopperen bare besøker 20-40% av butikken.

RetailFlux Flow er en avansert analytisk programvare som visualiserer kundestrømmen i din butikk. RetailFlux Flow kan analysere shoppernes bevegelser og atferd, for eksempel hvilke områder de passerer, hvor de stopper opp og hvor mye tid de tilbringer i ulike soner. Dette rapporteres i heatmaps og du kan enkelt velge tidsrom for ønsket analyse.

Butikkens soner kan defineres og RetailFlux Flow kan på denne måten rapportere sonens aktivitet. Hvor mange shoppere har passert sonen, hvor mange av dem stoppet opp der og studerte produktene plassert der? Og hva er gjennomsnittlig tid brukt i sonen? RetailFlux Flow gir deg umiddelbare svar, og gjør det enkelt for deg å optimalisere butikkens floorplan og kundestrøm. En optimalisert butikk sørger for økt salg!

Vil du vite mer?

Gi oss beskjed!!!
Switch The Language